รายการสารเคมี

Page 
 of 56
Records 1 to 25 of 1387
id
รหัสสี
สัญลักษณ์
ชื่อสารเคมี
รหัส
ชื่อพ้อง
CAS
ขนาดบรรจุ
จำนวน
ชนิด
บริษัท
ราคา
สถานที่เก็บ
ชนิดของเสีย
ปริมาณต่ำสุด
ข้อมูล SDS
หมายเหตุ
แก้ไขเมื่อ
 
1 อันตรายต่อสุขภาพ Acenaphthene A1 1,2-DIHYDROACENAPHTHYLENE; 1,8-ETHYLENENAPHTHALENE 83329 50g 1 Analytical Reagent Grade Fluka ตู้เก็บสารมาตรฐาน ห้องเก็บสารเคมี J 1 acenaphthene.pdf 22/11/2021
2 ไวไฟพิเศษ Acetaldehyde, 99.5% A51 Acetic aldehyde; ethanal; ethyl aldehyde 75070 1L 1 Analytical Reagent Grade 2728.-/ L ตู้เย็น 1 ห้องปฏิบัติการ 2 J 1 Acetaldehyde.pdf 22/11/2021
3 อันตรายต่อสุขภาพ Acetaminophenol, 99% S-A-1/1 4-acetaminophenol, Acetaminophen 103902 400g 1 Chemical Standard Grade Sigma,Aldrich ตู้เก็บสารมาตรฐาน 1 K 1 acetamidophenol.pdf 13/12/2021
4 อันตรายต่อสุขภาพ 4-Acetaminophenol A1 4-acetaminophenol, Acetaminophen 103902 200g 1 Chemical Standard Grade Fluka ตู้กระจกเลื่อน ห้องเก็บสารเคมี K 1 Acetaminophen.pdf 13/12/2021
5 อันตรายต่อสุขภาพ Acetaminophen S-A-1/3 4-acetaminophenol, Acetaminophen 103902 50 mg 1 0 ตู้เก็บสารมาตรฐาน 1 K 1 msds.pdf 22/11/2021
6 กัดกร่อน Acetanilide A2 103844 250g 1 0 Fluka ตู้เก็บสารเคมี ห้องเก็บสารเคมี K 1 acetanilide.pdf 22/11/2021
7 กัดกร่อนพิเศษ Acetic acid Acid-1 ETHANOIC ACID; METHANE CARBOXYLIC ACID; ETHYLIC ACID 64197 2 L 2 Analytical Reagent Grade ไฮซายน์ JT;2.5 L/ 336.- ชั้นเก็บสารเคมี ห้องเก็บสารเคมี J 1 Acetic acid.pdf 22/11/2021
8 กัดกร่อนพิเศษ Acetic anhydride A55 Acetyl oxide; Acetic acid anhydride; Acetic oxide; Ethanoic anhydride 108247 300 ml 1 0 อย. ขอมีในครอบครอง J 1 acetic_anhydride.pdf 22/11/2021
9 ไวไฟพิเศษ Acetone SOL- A1/1 Dimethylketone; 2-propanone; dimethylketal 67641 2L 1 Lab Grade ไฮซายน์ (Labscan) ชั้นเก็บสารคมี ห้องเก็บสารเคมี J 1 Acetone.pdf 22/11/2021
10 ไวไฟพิเศษ Acetone SOL- A1/2 Dimethylketone; 2-propanone; dimethylketal 67641 2.5L 3 Lab Grade ไฮซายน์ (Labscan) ชั้นเก็บสารคมี ห้องเก็บสารเคมี J 1 Acetone.pdf 22/11/2021
11 ไวไฟพิเศษ Acetonitrile SOL- A2 CYANOMETHANE; ETHYL NITRILE; METHYL CYANIDE; ETHANENITRILE 75058 1L 1 HPLC Grade (Lab scan) 1,530.- ชั้นเก็บสารเคมีห้องเก็บสารเคมี K 1 Acetonitrile.pdf 22/11/2021
12 อันตรายต่อสุขภาพ Acetophenetidin S-A-4 Phenacetin, (N-[4-Ethoxyphenyl]acetamide 62442 95g 1 Chemical Standard Grade Sigma ตู้เย็น 1 ห้องปฏิบัติการ 2 (9) J 1 phenacetin.pdf อ.ชิตชไม แก้ไข 22/11/2021
13 กัดกร่อนพิเศษ Acetophenone A3 Acetylbenzene; methyl phenyl ketone; 1-phenylethanone 98862 100 ml 1 Analytical Reagent Grade วิทยาศรม (Riedel) 700.- ตู้เก็บสารเคมี ห้องเก็บสารเคมี J 1 acetophenone.pdf 22/11/2021
14 กัดกร่อนพิเศษ Acetyl chloride, 98% A4 ACETIC ACID CHLORIDE; ACETIC CHLORIDE; ETHANOYL CHLORIDE 75365 Chemical Standard Grade Aldrich ตู้เก็บสารเคมี ห้องเก็บสารเคมี L 1 acetyl_chloride.pdf 22/11/2021
15 อันตรายต่อสุขภาพ Acetyl salicylic acid (o-) A5 2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Acetylsalicylic acid, Aspirin 50782 500g 1 0 ตู้กระจกเลื่อน ห้องเก็บสารเคมี J 1 acetyl_salicylic_acid.pdf 22/11/2021
16 อันตรายต่อสุขภาพ Acetylchloline chloride, 99% A6 2-(Acetylloxy)-N,N, N-trimethylethanaminium 60311 25g 1 Chemical Standard Grade Fluka ตู้กระจกเลื่อน ห้องเก็บสารเคมี L 1 acetylchloline_chloride.pdf 22/11/2021
17 กัดกร่อนพิเศษ Acetylsulfanilyl chloride, 98% (N-…… A47 p- Acetamidobenzenesulfonyl chloride, acetanilide-p-sulfonyl chloride, p-acetylaminobenzenesulfonyl chloride 121608 40g 2 Chemical Standard Grade Aldrich ตู้เก็บสารเคมี ห้องเก็บสารเคมี G 1 acetylsulfanilyl_chloride.pdf 22/11/2021
18 ไวไฟ Activated charcoal,powder A7 Activated carbon 7440440 300g 2 Analytical Reagent Grade โซนัล (Fluka) 2170.- ชั้นวางสารเคมี ห้องเก็บสารเคมี J 1 activated_charcoal.pdf 22/11/2021
19 อันตรายต่อสุขภาพ Acyclovir 99.77% S-A-5/1 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine; Acycloguanosine 159277893 1g 1 Chemical Standard Grade ตู้เย็นหมายเลข 3(2) K 1 acyclovir.pdf 22/11/2021
20 อันตรายต่อสุขภาพ Acyclovir 99.77% S-A-5/1 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine; Acycloguanosine 159277893 500 mg 1 Chemical Standard Grade ตู้เย็นหมายเลข 3(2) K 1 acyclovir.pdf 22/11/2021
21 อันตรายต่อสุขภาพ Adrenaline (L-….. A8 L-Epinephrine L-Adrenaline (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol 51434 4g 1 0 ตู้เย็น 3 (10) K 1 Adrenalin.pdf 22/11/2021
22 ปกติ Agar; Gum - Agar A9 POLYSACCHARIDE COMPLEX 9002180 0 Sigma ชั้นเก็บสารเคมี ห้องเก็บสารเคมี J 1 agar.pdf 22/11/2021
23 อันตรายต่อสุขภาพ Albendazole S-A-6 Methyl 5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate 54965218 30g 1 Chemical Standard Grade Sigma ตู้เก็บสารมาตรฐาน 1 K 1 albendazole.pdf 22/11/2021
24 อันตรายต่อสุขภาพ Alginic acid A10 Norgine , Polymannuronic, Sazio 9005327 50g 1 0 ตู้เก็บสารเคมี ห้องเก็บสารเคมี J 1 alginic_acid.pdf 22/11/2021
25 ปกติ Allose, 98% [D-Allose] S-A-8 β-D-Allose , β-D-Allopyranose 2595973 Chemical Standard Grade บ.ไฮซายด์ (Aldrich) 1,653.- ตู้เก็บสารมาตรฐาน 1 J 1 allose.pdf 22/11/2021